Frivillig på Karens Minde

Hele husets eksistens hviler på frivilliges indsats. Det er de frivillige som danner rygraden i Kulturhusforeningens arbejde med at drive huset, og det er fra dem nye idéer og aktiviteter kommer.

Du er derfor meget velkommen til at henvende dig, og høre hvordan du kan deltage i dette arbejde.
Det kan dels bestå i hjælp ved diverse arrangementer og/eller ved at udbrede kendskabet til huset og/eller ved at igangsætte nye aktiviteter.

Henvend dig til Gunilla på 3366 8446 eller skriv til hende på frivillig@kmkulturhus.dk